TÖÖOTSIJALE

Soovime, et iga inimene leiaks endale sobiva koha tööturul. Oleme oma ala asjatundjad ning saame aidata teid erinevates tööga seonduvates valdkondades. 

Võtke meiega julgelt ühendust ja pakume teile tööd, mis vastab teie ootustele, oskustele ja väärtushinnangutele!

Renditööl ei ole täisealisele vanusepiirangut. Meiega koostöös leiad uue ja sobiva töökoha, täis- või osalise tööajaga, ajutiselt või põhikohaga.

Kuidas renditöötajaks olemine käib?
Renditöö puhul sõlmitakse tööleping, ent igapäevane töö toimub teises ettevõttes. Töötaja jaoks tähendab see võimalust töötada erinevatel ametikohtadel, erinevates ettevõtetes, mis ei seo ühe ettevõttega liialt pikalt.

• Meie kaudu liigub töövõimalusi milliseid kuulutustes tihti ei näe
• Palgad makstakse välja õigeaegselt
• Tagatud on kõik töölepingust tulenevad sotsiaalsed garantiid
• Ühe töö lõppedes pakume asemele uue töökoha

Meie kaudu on võimalik töötada renditöötajana nii täis- kui osalise ajaga kui ka paindliku graafikuga. Tööpakkumisi on nii suurte, rahvusvaheliste ettevõtete esindustes kui ka väiksemates kollektiivides: Tootmistööstuses, elektroonikatööstuses, ehitusvaldkonnas, kaubandusvaldkonnas, logistika-ja laovaldkonnas.

Oled tudeng, spetsialist, pensionär või juht – anna meile julgelt teada millised on sinu oskused ja suurenda oma võimalusi leida tööd vastavalt oma oskustele, ilma et peaksid ise sellega vaeva nägema. Sinu andmed püsivad meiega konfidentsiaalselt.

Oleme sõbraliku, lihtsa ja kiire tegutsemisega tööjõurenditeenuse osutaja. Pakume uusi töövõimalusi nii lapsehoolduspuhkuselt tulijatele, üliõpilastele, värsketele koolilõpetanutele kui ka pikaajalise töökogemusega professionaalidele.

Meie jaoks on olulised usaldus, ausus ja korrektsus. Meile meeldib anda inimestele tööd ja anda neile võimalus teenida raha selleks, et toetada peresid ja hoolitseda enda eest.

Soovime, et iga inimene leiaks endale sobiva koha tööturul. Oleme oma ala asjatundjad ning saame aidata teid erinevates tööga seonduvates valdkondades.